Over RACeR

RACer is een register voor systeemcertificatie.

Een aantal Certificerende instellingen, CI's, geeft namens railAlert certificaten uit. De namen van de Ci's instellingen zijn te vinden op de pagina "Certificerende instellingen". Racer biedt een overzicht van de geldige certificaten. Via RACer kunt u eenvoudig contact opnemen via de e-mail met de certificerende instellingen. Onder de titel Certificaten vindt u de bedrijven die een certificaat namen railAlert hebben ontvangen met daarop de geldigheidsduur.

In RACer wordt een onderscheid gemaakt tussen Wekplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers. Alleen CI's en Stichting railAlert kunnen wijzigingen doorvoeren in RACer. Bedrijven kunnen wel hun eigen eigenschappen wijzigen.

Stichting railAlert is de beheerder.